ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำการฝึกภาคกองร้อยในที่ตั้งปกติ

เมื่อ 25 ม.ค.64 ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำการฝึกภาคกองร้อยในที่ตั้งปกติ วิชาดังนี้
– ภารกิจทหารช่างสนาม
– ระเบียบการนำหน่วย
– การออกคำสั่งยุทธการ

Related Articles