ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำเดือน ของกำลังพล

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 21 มี.ค.62 เวลา 0630 ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำเดือน ของกำลังพล ณ สนามบิน กองพลทหารม้าที่ 1

11

12

117

128

14

15

112

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious