ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำการตรวจสภาพความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณะภัย เพื่อให้พร้อมทำภารกิจได้ตลอดเวลา

เมื่อ 23 ก.ค.61 ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำการตรวจสภาพความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณะภัย เพื่อให้พร้อมทำภารกิจได้ตลอดเวลา เมื่อมีสั่งการ โดยมี พ.ต.อิทธิศักดิ์ ยาจามิ นายทหารยุทธการและการฝึก ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธาน ณ อาคารน้ำใจ อ.ชุดบรรเทาสาธารณะภัย1_180723_0014

ชุดบรรเทาสาธารณะภัย1_180723_0009

ชุดบรรเทาสาธารณะภัย1_180723_0005

ชุดบรรเทาสาธารณะภัย1_180723_0001

Related Articles