ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกิจกรรม ดำนาข้าว “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

เมื่อ 7 ส.ค.62 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกิจกรรม ดำนาข้าว “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 ส.ค.2562 ณ ปันสุขฟาร์ม ช.พัน.8 พล.ม.1
โดยมีกิจกรรม
– ดำนาข้าว จำนวน 4 ไร่
– ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 30,000 ตัว
และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

18

111

110

13

12

14

11

17

19

15

112

113

16

Related Articles