(ช.พัน.8 พล.ม.1) จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รณรงค์ป้องกันโรคกระดูกพรุน Run for bone”

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 20 ม.ค.62 ชมรมวิ่ง Eng’8 Runner Club (ช.พัน.8 พล.ม.1) จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รณรงค์ป้องกันโรคกระดูกพรุน Run for bone” ณ สวนสาธารณะสวนไผ่ จว.เพชรบูรณ์ S__4505663

S__4505658

S__4505661

S__4505657

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious