ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแนวรั้วค่ายพ่อขุนผาเมือง ณ ลานจอดรถหน้าอนุสรณ์พ่อขุนผาเมือง

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 4 ธ.ค.62 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแนวรั้วค่ายพ่อขุนผาเมือง ณ ลานจอดรถหน้าอนุสรณ์พ่อขุนผาเมือง16

17

13

14

12

11

18

15

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious