ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากน้ำป่าไหลทะลักเข้าบ้านเรือนราษฎร ในพื้นที่ ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

“ เดือดร้อนเมื่อไร เห็นพวกเราเมื่อนั้น “ 🤟🏻
กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ได้จัดกำลังพล ร่วมกับ อบต.ตาดกลอย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากน้ำป่าไหลทะลักเข้าบ้านเรือนราษฎร ในพื้นที่ ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยมีการดำเนินการดังนี้
1. จัดชุดเรือสนับสนุนแจกจ่ายอาหารและน้ำ ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่หมู่ 1 ซึ่งมีน้ำท่วมสูง ไม่สามารถเดินหรือใช้รถเข้าไปในพื้นที่ได้(ติดกับแม่น้ำป่าสัก) มีจำนวน 16 ครัวเรือน
2. จัดชุดช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของ หนีน้ำ เข้าท่วม ในพื้นที่ ม.8
3. จัดชุดทำความสะอาดฟื้นฟู พื้นที่หลังจากน้ำลดในพื้นที่ ม.3 และ ม.4
4. จัดชุดรถครัวสนาม เพื่อทำอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้ โดยในวันพรุ่งนี้ทางจัวหวัดเพชรบูรณ์จะจัดตั้งเป็น รถครัวสนามพระราชทาน ณ วัดตาดกลอยเหนือ ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
โดยในวันพรุ่งนี้จะยังคงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่ 12 ก.ย. 64
#ทหารพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

Related Articles