ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ใน จว.นครสวรรค์

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 4 ก.พ.63 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้ให้การเน้นย้ำการปฏิบัติกับกำลังพลของหน่วย  ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ใน จว.นครสวรรค์11

12

13

14

15

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious