“ ชุ่มชื้นหัวจิตหัวใจ ด้วยความห่วงใย ผ่านความใส่ใจ ของผู้บังคับบัญชา “

“ ชุ่มชื้นหัวจิตหัวใจ ด้วยความห่วงใย ผ่านความใส่ใจ ของผู้บังคับบัญชา “
ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ช.พัน.8 พล.ม.1 พบปะเยี่ยมเยียนครอบครัว ครูฝึกทหารใหม่ พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ แก่ครอบครัวของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ครูฝึกทหารใหม่ ที่ปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลน้องๆ ผลัดที่ 1/65 ของ กองทัพบก ซึ่งมีระยะการฝึกเป็นเวลานาน ณ บ้านพัก ข้าราชการ ช.พัน.8 พล.ม.1

Related Articles