ชป.สารนิเทศ ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้พบปะอบรมทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65

ชป.สารนิเทศ ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้พบปะอบรมทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 ในเรื่อง การใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ สร้างการรับรู้ การป้องกันความเสี่ยง และภัยคุกคามในสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM (19 พ.ค.65)

Related Articles