“จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล”

“จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล”
เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65, 0830 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ของหน่วยและส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาคูคลอง กำจัดผักตบชวา ณ บริเวณคลองวัดสิงห์แก้ว เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.พช. เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 70 พรรษา

Related Articles