จิตอาสา รวมใจ บริจาคโลหิต

” จิตอาสา รวมใจ บริจาคโลหิต ”
กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสนับสนุนโลหิตสำรองคงคลัง ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้โลหิตปริมาณ 1,350 ซีซี ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ธนาคารเลือด ชั้น 2 อาคาร 50 ปี โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ห้วงเดือนมกราคม 64 ถึง 2 กรกฏาคม 64 หน่วยได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาค รวมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 19 ได้ปริมาณโลหิตสะสม จำนวน 55,150 มิลลิลิตร

Related Articles