“จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณกุศล ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ”

“จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณกุศล ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ”
กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ บำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ สวนสาธารณะกินได้ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Related Articles