“จิตอาสา ช่วยเหลือสร้างบ้านกาชาดให้แก่ผู้ยากไร้”

“จิตอาสา ช่วยเหลือสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้”
กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ อำเภอหล่มเก่า, เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์, องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมดำเนินการ โครงการ “ บ้านกาชาดรวมน้ำใจชาวเพชรบูรณ์ “ ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ให้แก่ นางสาว คำมะ สายคำสุด ณ บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ วันที่ 22 พ.ค. 64 โดยมีความคืบหน้าในการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 70
โดย เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล กำนันตำบลวังบาล และผู้นำชุมชน ร่วมกันตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง และพบปะ นางสาว คำมะ เพื่อติดตามการดำเนินการและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าของบ้าน รวมทั้งกำลังพลจิตอาสาที่ปฏิบัติงาน

Related Articles