จิตอาสาพัฒนา บริเวณสนามเด็กเล่นสงวนชาติสรไกร

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.66 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณสนามเด็กเล่นสงวนชาติสรไกร ล่องระบายน้ำ และพื้นที่รับผิดชอบบ้านพักกำลังพลของหน่วย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเรียบร้อย

Related Articles