จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านสระบัว

เมื่อ 12 มี.ค.63 ช.พัน.8 พล.ม.1 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและสนับสนุนรถโกยตักขนาดเล็ก ในการขุดวางท่อลอด บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสระบัว เพื่อป้องกันน้ำท่วมโรงเรียนในฤดูฝน11

13

12

Related Articles