จิตอาสาพัฒนาเขตสุขาภิบาล เนื่องในวันกองทัพไทย

“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันกองทัพไทย”

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.66 เวลา 0900 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเขตสุขาภิบาล เนื่องในวันกองทัพไทย บริเวณ สนามเด็กเล่นสงวนชาติสรไกร พื้นที่รับผิดชอบบ้านพักฯ ของหน่วย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด สง่าเรียบร้อย

#18มกราคม2566
#วันกองทัพไทย

Related Articles