จิตอาสาพระราชทานพัฒนาปรับภูมิทัศน์ อำเภอหล่มเก่า

“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันกองทัพไทย”

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.66 เวลา 0900 ชป.กร.ประจำอำเภอ ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาซำและตำบลหินฮาว เนื่องในวันกองทัพไทย บริเวณ สี่แยกแก่งเสี่ยว ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธาน

#18มกราคม2566
#วันกองทัพไทย

Related Articles