จิตอาสาปรับปรุงหลังคา โรงเรียนโสตศึกษา

” จิตอาสา สามัคคี เราทำความดี ด้วยหัวใจ ”
กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 นำกำลังพลจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 4 กรกฎาคม 2564 โดยจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ตัดหญ้าเก็บเศษวัชพืช ซ่อมบำรุงหลังคาโดมอเนกประสงค์และตัดกิ่งไม้ที่มีความสูงให้กับ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สะอาด สวยงาม

Related Articles