จิตอาสาของหน่วย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดพ่อขุนผาเมือง

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 62 ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย พร้อมด้วยยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตพัฒนาอาสาศาสนสถาน (ทุกวันพระ ) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และสนองพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระวริชเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดพ่อขุนผาเมือง ต.สะเดียง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์

11

16

15

18

14

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious