จัดอาหารพิเศษ (หมูกะทะ) เลี้ยงกำลังพลที่ร่วมในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล

“รางวัล แห่งความตั้งใจ”

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.66 เวลา 1830 พล.ม.1 โดย ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้จัดอาหารพิเศษ
(หมูกะทะ) เลี้ยงกำลังพลที่ร่วมในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 เพื่อสร้างอำนาจกำลังรบ ที่ไร้ตัวตน สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

Related Articles