จัดอบรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานโครงการจัดหางานให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการและครอบครัว

” สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ”

เมื่อ 5 มี.ค.66 ช.พัน.8 พล.ม.ได้ดำเนินการจัดอบรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานโครงการจัดหางานให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการและครอบครัว ตามโครงการร่วมมือระหว่างกองทัพบกและเครือเจริญโภคภัณฑ์( C.P.Group)เกี่ยวกับช่องทางการรับสมัครงาน, ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัค เช่น พนง.ประจำร้าน,พนง.กระจายสินค้า,ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง พนง.ขายไก่ 5 ดาว,พนง.รักษาผลประโยชน์ เป็นต้นเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างอาชึพ สร้างรายได้ที่มั่นคงอาชีพให้กับทหารกองประจำการ ซึ่งสามารถสมัครงานได้ด้วยตนเองตามความสมัครใจ ผ่านเว็บไซด์ www.jobforthaiarmy.com
ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.และบริการ ช.พีน.8 พล.ม.1

Related Articles