จัดรถครัวสนามทำอาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 16 เม.ย. 63 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดรถครัวสนามทำอาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนและชุมชนรอบค่ายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 1500 กล่อง ณ ศาลหลักเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.พ.ช. ในท่ามกลางวิกฤติ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน”115

120

117

12

11

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious