จัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับแจกจ่ายให้กับกำลังพล ณ ศูนยผลิตภัณฑ์แม่บ้าน กองพันทหารช่างที่ 8

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 16 มี.ค. 63 คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยแม่บ้านของหน่วย ร่วมกิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับแจกจ่ายให้กับกำลังพล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด 19 และแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน ณ ศูนยผลิตภัณฑ์แม่บ้าน กองพันทหารช่างที่ 8 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ต.สะเดียง อ.เมือง จว.พ.ช.12 14 13 11

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious