จัดซื้ออุปกรณ์ ให้กับชุดครูทหารใหม่

“ขวัญ คือ อำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตน”
ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดซื้อรองเท้ากีฬา,รองเท้าคอมแบท ให้กับชุดครูฝึกทหารใหม่ และ จัดทำประกัน โควิด 19 ให้ชุดครูฝึกทุกนายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกำลังพลที่เสียสละ ทุ่มเท ในการปฏิบัติภารกิจ

Related Articles