จัดชุดช่างเข้าซ่อมแซมเล้าเป็ด พร้อมมอบเป็ดพันธุ์ไข่ ลูกเป็ด และกล้าพันธุ์ไม้จากโครงการทหารพันธุ์ดี

ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดชุดช่างเข้าซ่อมแซมเล้าเป็ด พร้อมมอบเป็ดพันธุ์ไข่ ลูกเป็ด และกล้าพันธุ์ไม้จากโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย ให้กับ รร.บ้านชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นวัตถุดิบสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนต่อไป (5 ส.ค.65)

Related Articles