จัดฉายหนังกางแปลง เรื่อง” 1917 “

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


พักผ่อน”ย้อนสมัย”
เมื่อ 15 เม.ย.63 เวลา 1900 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดฉายหนังกางแปลง เรื่อง” 1917 “ ให้กำลังพลได้พักผ่อนรับชม พร้อมแจกจ่ายขนม เครื่องดื่ม และผ้าปิดจมูกเพิ่มให้พลทหารของหน่วย ทั้งนี้ได้พบปะ พูดคุย ชี้แจงข่าวสารข้อสั่งการ ให้กำลังพลได้รับทราบ11

12

116

118

127

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious