จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ ประจำเดือน มี.ค.62

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 12 มี.ค.62 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศพร้อมมอบเงินทดสอบสมรรถภาพร่างกาย,กำลังพลดีเลิศ,เงินสงเคราะห์บุพการี,เงินขวัญถุงศึกษาดูงานสะพานmfbที่ประเทศจีน ณ สนามหญ้าเทียม ช.พัน.8 พล.ม.111

15

16

18

12

17

13

14

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious