จัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพลและแม่บ้านของหน่วย ประจำเดือน ก.พ.62 ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 13 ก.พ.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพลและแม่บ้านของหน่วย ประจำเดือน ก.พ.62 ณ หน้า บก.ช.พัน.8 พล.ม.1144

149

145

148

126

131

133

137

138

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious