จัดกิจกรรมศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ร.ร.บ้านสงเปลือย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 61 เวลา 1400 ชุดชป.กร.ช.พัน.8 พล.ม.1(ขุนอาสา324) เดินทางออกจากหน่วยเพื่อไปจัดกิจกรรมศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ร.ร.บ้านสงเปลือย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ Image100001

Image100002

Image100003

Image100004

Related Articles