จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างการรับรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID_19 และมอบผ้าห่ม ให้แก่ ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ยากไร้ เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง เพื่อช่วยบรรเทาและคลายความหนาวเย็น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

“กองทัพบก ห่วงใย รณรงค์ต้านภัย COVID_19 และมอบความอบอุ่น ให้พี่น้องประชาชน”
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมกับภาคีเครือข่ายท้องถิ่น, รพ.สต., อสม., ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างการรับรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID_19 และมอบผ้าห่ม ให้แก่ ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ยากไร้ เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง เพื่อช่วยบรรเทาและคลายความหนาวเย็น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ หน่วยได้ทำการประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID_19 พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเยี่ยมเยียมผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ที่หน่วยเคยได้ให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยในห้วงที่ผ่านมา

Related Articles