จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อสร้างร่มเงา ภายในบริเวณพื้นที่ว่างของหน่วย

เมื่อ 11 ก.ย.62 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เช่น ต้นมะค่า ต้นตะเคียน ต้นแคป่า ต้นสมอพิเภก จำนวนรวม 200 ต้น เพื่อสร้างร่มเงา ภายในบริเวณพื้นที่ว่างของหน่วย11

14

13

12

16

15

17

Related Articles