จัดกำลังพล และกำลังจิตอาสาในพื้นที่ ให้การช่วยเหลือเร่งด่วน ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 18 มี.ค.62 เวลา 0900 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกำลังพล และกำลังจิตอาสาในพื้นที่ ให้การช่วยเหลือเร่งด่วน ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ หมู่ 3 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 มี.ค.62
โดยชาวบ้านที่ได้รับความเสียหาย ต่างขอบคุณทหารที่ได้ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส11

12

13

14

15

16

17

18

19

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious