จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย เรื่อง การประกอบสร้างสะพาน MFB และการควบคุม โดรน สำหรับภาพถ่ายทางอากาศ

เมื่อ 12 ก.ย.2562 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถ ของกำลังพล เรื่อง การประกอบสร้างสะพาน MFB ประกอบตอม่อ และการควบคุม โดรน สำหรับภาพถ่ายทางอากาศ17

18

13

11

16

14

15

12

Related Articles