“งดเผา ไร้มลพิษ”

“งดเผา ไร้มลพิษ”
เมื่อวันที่ 3 ก.พ.64 ชุดขุนอาสา ช.พัน.8 พล.ม.1 ดำเนินการเข้าพบปะ กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ และประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ในการปฏิบัติตามคำแนะนำ เกี่ยวกับประกาศของ จว.เพชรบูรณ์ ในการขอความร่วมมือ ห้ามเผาโดยเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้งนี้ ทั้งนี้ประชาชน ได้เข้าใจและให้ความร่วมมือ ในการปฏบัติตามประกาศของ จว.เพชรบูรณ์ เป็นอย่างดี

Related Articles