คุณ พิมพ์ปราง กมลเพ็ชร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.๑ พร้อมด้วยคณะทำงานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1 เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน บุตรแรกเกิดของ พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และ คุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้าน ช.พัน.8 พล.ม.1

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


วันที่ 23 มี.ค.61 คุณ พิมพ์ปราง กมลเพ็ชร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.๑ พร้อมด้วยคณะทำงานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1  เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน บุตรแรกเกิดของ พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และ คุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้าน ช.พัน.8 พล.ม.1  โดยมี ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยแม่บ้านของหน่วย ให้การต้อนรับ  ณ บ้านพักข้าราชการทหารบก ซ.4  อ.เมือง จว.พ.ช.20180323_๑๘๐๓๒๓_0052

20180323_๑๘๐๓๒๓_0049

20180323_๑๘๐๓๒๓_0043

20180323_๑๘๐๓๒๓_0030

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious