คุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับอนุบาล พร้อมด้วยคณะแม่บ้านของหน่วย

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


วันที่ 23 มี.ค.61 คุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับอนุบาล พร้อมด้วยคณะแม่บ้านของหน่วย โดยมี คุณพิมพ์ปราง กมลเพ็ชร  ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1 เป็นประธาน ณ ศพด.ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์

20180323_๑๘๐๓๒๓_0157

20180323_๑๘๐๓๒๓_0110

20180323_๑๘๐๓๒๓_0094

20180323_๑๘๐๓๒๓_0073

20180323_๑๘๐๓๒๓_0069

20180323_๑๘๐๓๒๓_0065

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious