คุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 และคณะแม่บ้านของหน่วยให้การต้อนรับคณะชุดตรวจคุณภาพชีวิตฯ

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 30 มี.ค.61 คุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 และคณะแม่บ้านของหน่วยให้การต้อนรับคณะชุดตรวจคุณภาพชีวิตฯ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.พัน.8 พล.ม.1 ณ ศาลารวมใจ ศูนย์ผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.พัน.8 พล.ม.1 อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ตรวจคุณภาพชีวิต_๑๘๐๓๓๐_0014

ตรวจคุณภาพชีวิต_๑๘๐๓๓๐_0086

ตรวจคุณภาพชีวิต_๑๘๐๓๓๐_0084

ตรวจคุณภาพชีวิต_๑๘๐๓๓๐_0083

 

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious