คุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 เดินทางเข้าเยี่ยม นาง อภิญญา จันทร์เงียบ ภรรยากำลังพลของหน่วย ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถ

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 23 มี.ค.61 คุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 เดินทางเข้าเยี่ยม นาง อภิญญา จันทร์เงียบ ภรรยากำลังพลของหน่วย ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถ โดยได้สอบถามเกี่ยวกับอาการ พร้อมทั้งมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือ ณ ห้อง 301 ชั้น 3  ร.พ.เพชรบูรณ์ อ.เมือง จว.พ.ช.20180323_๑๘๐๓๒๓_0002

20180323_๑๘๐๓๒๓_0004

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious