คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3 เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการตลิ่งมีชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำพุง ณ ชุมชนบ้านวังเวิน เทศบาล ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์

เมื่อ 16 มี.ค.61 คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3 เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการตลิ่งมีชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำพุง ณ ชุมชนบ้านวังเวิน เทศบาล ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ โดยมีนายกเหล่ากาชาด จว.เพชรบูรณ์ ,นอภ.หล่มเก่า ,เสธ.พล.ม.1 และชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ม.1 ร่วมให้การต้อนรับและร่วมดำเนินการสร้างตลิ่งมีชีวิต ที่ดำเนินการโครงการฯ โดย เทศบาลตำบลหล่มเก่า ร่วมกับ พล.ม.1 โดย ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมกันนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม ฝายมีชีวิตที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ณ ลำน้ำพุง ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า และให้แนวทางในการดำเนินการโครงการฯ ต่อไปอีกด้วย

00001

00002

00003

00004

00005

00006

00007

00008

00009

00010

00011

00012

00013

00014

00015

00016

00017

00018

00019

00020

00021

00022

00023

Related Articles