คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 และคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมเยียนบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลในหน่วย

เมื่อ 29 มี.ค.62 คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 และคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมเยียนบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลในหน่วย จำนวน 2 คน คือ 1.นางสาว รักษ์สกุล บุญฟัก บุตร จ.ส.อ.แดนชาย บุญฟัก 2.นายอภิสิทธิ์ ตันเจริญ บุตร พ.ต.สุขเกษม ตันเจริญ ณ อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์

11

12

13

14

Related Articles