คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมกับประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1 เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน ค่ายพ่อขุนผาเมือง

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 16 ต.ค. 61 เวลา 0900 คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมกับประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1 เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน ค่ายพ่อขุนผาเมือง เพื่อรับทราบแนวทางและนโยบายการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภาพ ตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3Image00005

Image00002

Image00003

Image00004

Image00001

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious