คัดพ่อแม่พันธุ์กบนา เพื่อมอบให้กับน้องๆทหารผลัดปลดประจำการของหน่วย

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.64 โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายพ่อขุนผาเมือง ดำเนินการคัดพ่อแม่พันธุ์กบนา เพื่อมอบให้กับน้องๆทหารผลัดปลดประจำการของหน่วยได้นำไปเพาะเลี้ยงเสริมรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป โดยมี ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นผู้มอบ

Related Articles