เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 4 ก.ค.61 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และแม่บ้านของหน่วย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ โรงกีฬาอเนกประสงค์ พล.ม.1ถวายพระพร_180704_0002 ถวายพระพร_180704_0003 ถวายพระพร_180704_0005 ถวายพระพร_180704_0006 ถวายพระพร_180704_0007 ถวายพระพร_180704_0018

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious