ขุนอาสา 324 พบปะกับ หน.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า และ ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.64 ชุด ชป.กร.ช.พัน.8 พล.ม.1 (ขุนอาสา 324) ได้ดำเนินการเข้าพบปะกับ หน.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า และ ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จว.พช.(จุด HOTSPOT) เพื่อ​ร่วมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ในการปฏิบัติตามคำแนะนำ เกี่ยวกับประกาศของ จว.เพชรบูรณ์ ในการขอความร่วมมือ ห้ามเผาโดยเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้งนี้ ประชาชนและกลุ่มเกษตรกร​ เข้าใจและให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามประกาศของ จว.เพชรบูรณ์​ เป็นอย่างดี โดยข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ มีการลักลอบเผาป่าในตอนกลางคืน และได้ลุกลามจนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของราษฎรบริเวณใกล้เคียง และมีการแจ้งกับ อบต.หลักด่าน จำนวน 4 ราย และอีกปัญหาที่ได้จากการสอบถามคือปัญหาภัยแล้ง ซึ่งทั้งสองตำบลได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประวัน

Related Articles