ขุดบ่อบาดาล 63

เมื่อ 7 ก.พ.63 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และ ร.อ.อรรถคม บุญแนบ ผบ.ร้อย.1 ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมกับคณะ พล.พัฒนา 3 เป็นคณะศึกษาดูงานการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ อ.น้ำพอง จว.ข.ก. จำนวน 2 พื้นที่ สรุปผลการศึกษาดูงานดังนี้

1. พื้นที่วัดบัวบานจันรังษี ต.พังทุย อ.น้ำพอง จว.ข.ก. ดำเนินการขุดเจาะได้ความลึก 100 ม. แต่ได้ปริมาณน้ำน้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. จึงพิจารณาย้ายจุดใหม่ห่างออกไป 500 ม. ได้ปริมาณน้ำ 4 ลบ.ม./ ชม. ที่ความลึก 75 ม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างหอถังน้ำ และระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
2. พื้นที่ บ.โสกแสง ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จว.ข.ก.ได้ปริมาณน้ำ 3 ลบ.ม./ ชม. ที่ความลึก 80 ม. สามารถสูบน้ำจ่ายให้กับระบบประปาหมู่บ้านได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างหอถังน้ำ และระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

รายชื่อคณะศึกษาดูงานจำนวน 8 นาย ประกอบด้วย
1. พ.อ.รุ่งเพชร คนทัด ผบ.ช.3 (หน.คณะฯ)
2. พ.อ.คเชนทร์ แอ๊ดมา ผบ.ช.3 พัน.302
3. พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1
4. พ.ท.สาธิต หารจันทร์ ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4
5. พ.ท.ทรงพล เหงี่ยมไพศาล นายช่างโยธา ช.3
6. ร.อ.สรวิช อยู่คำ ผบ.ร้อย.คม.1 กอง สน.พล.พัฒนา 3
7. ร.อ.อรรถคม บุญแนบ ผบ.ร้อย.1 ช.พัน.8 พล.ม.1
8. ร.ท.พิพัฒน์พงษ์ เล็กชะอุ่ม รอง ผบ.ร้อย.3 ช.พัน.4 พล.ร.4120

121

119

116

19

110

111

112

113

14

18

117

118

11

 

Related Articles