ขอความร่วมมือ ห้ามเผาโดยเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้งนี้ อ.หล่มเก่า

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64 ชป.กร.ช.พัน.8 พล.ม.1 (ขุนอาสา 324) เข้าพบปะกับปลัดอำเภอ,นายกเทศบาล,นายก อบตผู้นำและประชาชน​กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ ต.นาซำ​ ต.ศิลา​ และ ต.ตาดกลอย ( พื้นที่ที่เกิดจุด HOT SPOT) อ.หล่มเก่า​ จว.พช. เพื่อ​ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ในการปฏิบัติตามคำแนะนำ เกี่ยวกับประกาศของ จว.เพชรบูรณ์ ในการขอความร่วมมือ ห้ามเผาโดยเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้งนี้ และ​สร้าง​การรับรู้​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ติดต่อ​เชื้อ​ไวรัส​โค​โรน่า2019(covid 19) ทั้งนี้ประชาชนและกลุ่มเกษตรกร​ เข้าใจและให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามประกาศของ จว.เพชรบูรณ์ เป็นอย่างดี

Related Articles