ก่อสร้าง ฝายชะลอน้ำ อ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์

พ.ท.ณัฐา สุภายศ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ลงพื้นที่ จุดก่อสร้าง ฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง เพื่อแนะนำ การทำงานให้กับ กำลังพล ชุดก่อสร้าง ที่ ปฎิบัติงาน ร่วมกับ ส่วนราชการ และ ชาวบ้านในพื้นที่ ณ บ้านเสลี่ยงแห้ง 3 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ ซึ่งโครงการนี้ จะทำประโยชน์ ให้กับเกษตรกร ในพื้นที่ ที่ต้องอาศัยน้ำ ในลำน้ำ เพื่อดำรงชีวิต ทั้งในด้านการเกษตร และ น้ำ ที่จะใช้ทำน้ำดื่ม น้ำใช้ ในตำบล หนองแม่นา และ ตำบลใกล้เคียง สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก ที่ทหารและส่วนราชการในพื้นที่มีความเป็นห่วงชาวบ้านอย่างแท้จริง (18 พ.ค.65)

Related Articles