ก่อสร้างบ้านกาชาดรวมน้ำใจ ปี 64 ให้กับ น.ส.คำมะ สายคำสุด

“เพิ่มขวัญและกำลังใจ เพียงเรามีเรา”
ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกำลังพลจิตอาสาดำเนินการก่อสร้างบ้านกาชาดรวมน้ำใจ ปี 64 ให้กับ น.ส.คำมะ สายคำสุด 44 ม.11 บ.เหมืองแบ่ง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ พร้อมกิ่งกาชาด อ.หล่มเก่า เข้ามอบสิ่งอุปโภคบริโภค สร้างขวัญและกำลังใจให้เป็นอย่างดี

Related Articles