กิจกรรมเสนาสนเทศ ต.ค.64

กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพล เพื่อเน้นย้ำข้อสั่งการและการปฏิบัติให้กำลังพลได้รับทราบ โดยมีผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธาน ณ อาคารน้ำใจ อ.

Related Articles